fase

fase

gr φάσις ‘manifestación’

Plural: fases
  1. s

   Cada un dos estados sucesivos polos que pasa unha cousa durante o seu desenvolvemento.

  2. s [ASTRON ]

   Cada un dos aspectos baixo os que se observa o disco brillante dun corpo celeste, especialmente da Lúa e dos planetas.

  3. s [BIOL ]

   Cada un dos estados sucesivos polos que pasa un organismo vivo durante o seu desenvolvemento.

  4. s [LING ]

   Cada un dos tres momentos articulatorios característicos de calquera emisión fónica da fala, intensión, tensión e distensión.

  5. fase escura [BIOQ ]

   Conxunto de reaccións do proceso de fotosíntese que poden ter lugar en ausencia de luz.

  6. fase estacionaria [MICROB ]

   Período polo que pasa un cultivo de microorganismos, tras a inoculación do medio, no que practicamente non hai crecemento.

  7. fase exponencial [MICROB ]

   Período de crecemento dun cultivo de microorganismos, posterior á fase estacionaria, no que o aumento do número de células é constante e máximo.

  8. fase luminosa [BIOQ ]

   Conxunto de reaccións do proceso de fotosíntese que necesitan luz para poder ter lugar.

 1. s f
  1. Cada unha das magnitudes sinusoidais dun sistema polifásico.

  2. Cada un dos condutores dunha liña ou aparato polifásico ou dos bornes correspondentes.

 2. s f [QUÍM ]

  Parte dun sistema formada por un número calquera de compoñentes, homoxénea e cuns límites ben determinados que a separa das outras partes do sistema e do resto do universo, como por exemplo as fases sólida, líquida e gasosa.

 3. s f [MAT ]

  Argumento das funcións sinusoidais (seno ou coseno), dependentes do tempo, que se empregan para describir a elongación dun movemento harmónico ou o valor dunha magnitude variable en corrente alterna.

 4. fase tectónica/de dobramento [XEOL ]

  Conxunto de manifestacións tectónicas que afectan a unha rexión xeolóxica e que se poden separar en tempos.

Sinónimos