familia

familia

lat familĭa

Plural: familias
 1. s f
  1. Unidade social formada por un conxunto de individuos vinculados por relacións de matrimonio, parentesco ou afinidade, que conviven e organizan colectivamente a vida cotiá ou parte dela.

  2. Conxunto de persoas descendentes dunha mesma liñaxe.

 2. s f

  Conxunto dos fillos dunha parella.

 3. s f p ext

  Conxunto de cousas que teñen unha orixe e características comúns que fan que se perciban como parte dun grupo.

  1. s

   Conxunto de curvas ou superficies que teñen a mesma ecuación diferencial.

  2. familia de conxuntos

   Colección de conxuntos que teñen unha característica común.

 4. s f [BIOL ]

  Categoría taxonómica situada entre o xénero e a orde que comprende un conxunto de xéneros relacionados filoxeneticamente.

 5. familia de ciclóns [METEOR ]

  Secuencia de ciclóns, que se produce na fronte polar entre dúas invasións de aire nas baixas latitudes.

 6. familia léxica/de palabras [LING ]

  Conxunto de palabras que comparten un núcleo de significado léxico común, manifestado a través dunha mesma raíz.

 7. familia lingüística [LING ]

  Conxunto de linguas que comparten unha orixe común e que se agrupan baixo un mesmo phylum (macrofamilia).

 8. familia matrimonial [DER ]

  Familia constituída a partir do matrimonio contraído segundo as disposicións legais.

 9. familia relixiosa [RELIX ]

  Conxunto dos membros dunha comunidade, orde ou congregación.

 10. familia xénica [XEN ]

  Conxunto de xenes que teñen localización cromosómica distinta, pero que son idénticos ou moi semellantes en canto á súa secuencia de bases, e que proveñen da duplicación dun xene ancestral.

Citas

 • A gran familia do circo chegou á cidade con todos os animais
 • É dunha familia nobre
 • Levan cinco anos casados e aínda non teñen familia

Frases hechas

 • En familia. Con xente de confianza.

Refranes

 • Alá me leve Deus, ande ache dos meus.
 • Ó parente, axudalo.
 • O que dos seus desespera, dos alleos mal lle veña.
 • Quen aos seus non agarima, a ninguén agarimo pida.