excedencia

excedencia

exceder

Plural: excedencias
  1. s f

    Calidade de excedente.

  2. s f [DER ]

    Situación xurídica do funcionario público que cesa temporalmente na prestación dos seus servizos por motivos non debidos a sanción, sen abandonar o corpo ao que pertence.

  3. s f [DER ]

    Situación laboral do traballador asalariado que, de acordo coa súa empresa, cesa temporalmente na prestación dos seus servizos, sen dereito á percepción salarial e coa perda dos dereitos de antigüidade correspondentes a ese período de excedencia.