exacción

exacción
Plural: exaccións
  1. s f [DER ]

    Esixencia do pagamento dalgún tipo de carga fiscal ou do que se debe.

  2. exacción fiscal

    Acto da Administración tributaria que consiste no cobro de tributos e doutras prestacións tributarias.

  3. exacción ilegal

    Delito que comete a autoridade ou un funcionario público ao esixir o pagamento de impostos non autorizados debidamente. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].