enteroptose

enteroptose

entero- + gr πτ ῶ σις ‘caída’

Plural: enteroptoses
s f [PAT ]

Descenso dunha parte do intestino, especialmente do colon transverso, dentro da cavidade abdominal.