enteropexia

enteropexia

entero- + gr π ῆ ξια, de π ή γνυμι ‘fixar’

Nome científico: ks Plural: enteropexias
s f [MED ]

Intervención cirúrxica que consiste en fixar unha zona intestinal ás paredes do abdome para evitar un desprazamento indesexado. OBS: A grafía <x> representa o son