encol de

encol de
loc prep

Nun lugar superior con respecto a outra cousa con que está en contacto físico.

Ex: Os pratos estaban a escorrer encol do vertedoiro.

Antónimos

Citas

  • Os pratos estaban a escorrer encol do vertedoiro.