deut(er/ero/o)-

deut(er/ero/o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras científicas co significado de ‘segundo’ ou ‘secundario’.