desendurecer

desendurecer

dureza

v t [QUÍM ]

Eliminar a dureza da auga que transporta os ións Ca 2+ e Mg 2+ disoltos.