defensa

defensa

lat tardío defēnsa

Plural: defensas
  1. s

   Acción de defender ou defenderse.

  2. defensa persoal

   Técnica que permite defenderse de calquera agresión.

 1. s f

  Aquilo que se di ou escribe para defender algo ou alguén.

  1. s

   Cousa que defende ou protexe.

  2. s

   Conxunto de obras de fortificación que serven para defender unha cidade ou outra posición.

  3. s

   Peza que se coloca na parte dianteira e traseira dos vehículos para protexelos dos golpes.

  4. s [ETN ]

   Protección empregada tradicionalmente para gardarse do demo e das bruxas.

  5. s [MAR ]

   Proteccións que se colocan no costado dunha embarcación para preservala dos choques ou rozamentos.

  6. s [ECOL ]

   Conxunto de estruturas, secrecións, procesos inmunolóxicos ou comportamentos dos que se serven os seres vivos para manter a súa integridade física.

  7. defensa muscular [FISIOL ]

   Contracción muscular involuntaria que tende a inmobilizar as rexións corporais que son moi dolorosas se se produce algún movemento.

  8. mecanismos de defensa [PSIC ]

   Conxunto de medidas inconscientes adoptadas polo individuo para protexerse dos efectos que derivan dunha situación desagradable, física ou mental, de aparición frecuente.

  1. s

   Dereito que ten a persoa de demostrar, por ela mesma ou mediante unha persoa letrada, a falta de fundamento daquilo do que se lle acusa.

  2. s

   Parte que actúa como defensora nun proceso xudicial.

  3. s

   Representante da parte que se defende.

  4. s

   Conxunto de alegacións e razoamentos expostos polo avogado defensor no acto do xuízo para soster as teses favorables ao seu cliente e desvirtuar as alegacións da parte contraria.

  5. s

   Actuación profesional do avogado en interese do seu cliente, dentro dun procedemento xudicial ou administrativo.

  6. defensa de pobre

   Beneficio procesual que consiste na administración gratuíta de xustiza, outorgada a aquelas persoas que non dispoñen de recursos económicos.

  7. defensa social

   Conxunto de técnicas e disposicións que tratan de aplicar medidas non coercitivas contra os reos, substituíndo as penas de prisión tradicionais por sistemas reeducativos e rehabilitadores.

  8. lexítima defensa

   Circunstancia que exime da responsabilidade criminal cando se actúa en defensa da persoa ou dos dereitos, propios ou estraños, se a agresión é ilexítima e sempre que o xeito de impedila sexa racional.

 2. s [DEP ]

  Membro dun equipo deportivo que se sitúa nas áreas do terreo de xogo próximas á súa propia meta e que ten como misión principal impedir que os contrarios acaden os obxectivos do xogo.

Sinónimos

Antónimos

Citas

 • A defensa que realizou resultou pouco convincente
 • A súa misión era destruír as defensas inimigas
 • Saíu o outro día un libro sobre a defensa do galego no s XIX
 • Tivo un accidente contra un valado e escachou a defensa do seu coche novo
 • Un coitelo era a súa única defensa contra o inimigo, Os gritos de socorro foron a súa defensa contra os lobos

Refranes

 • A muller aguda co seu home se escuda.
 • Non fai pouco quen se defende doutro.