convección

convección

lat convectĭōne

Plural: conveccións
 1. s f [FÍS ]

  Transporte de materia, enerxía ou cantidade de movemento que se produce nun fluído polo movemento do conxunto das súas moléculas.

 2. s f [FÍS ]

  Proceso que consiste na produción dunha corrente eléctrica por medio do transporte de cargas por algún procedemento especial, diferente da aplicación dun campo eléctrico.

 3. correntes de convección [METEOR ]

  Movemento vertical das masas de aire na atmosfera debido ao diferente grao de quecemento das capas de aire próximas ao solo.

 4. teoría da convección [FÍS ]

  Teoría que explica a xénese do campo magnético terrestre baseándose na existencia de lentos movementos de convección no interior da Terra, orixinados polas diferenzas de temperatura das rochas radioactivas.