condutible

condutible
Plural: condutibles
adx

Que pode ser conducido.

Formas incorrectas

conductible