complexometría

complexometría

complexo + -me-tría

Plural: complexometrías
s f [QUÍM ]

Procedemento volumétrico de análise cuantitativa de ións metálicos para valoración cunha solución patrón dunha complexona, especialmente do EDTA.