coeficiente

coeficiente

co- + eficiente

Plural: coeficientes
 1. adx

  Que actúa xunto con outra cousa para producir un efecto.

 2. s m [MAT ]

  Número ou parámetro que multiplica unha expresión alxébrica en forma de monomio.

 3. s m [FÍS ]

  Magnitude que caracteriza unha determinada propiedade dun sistema.

 4. coeficiente bancario [ECON ]

  Norma sobre as relacións entre as partidas de balance bancario, establecida pola autoridade monetaria, para darlle solidez á entidade bancaria, garantir a seguridade dos depósitos e aplicar a política monetaria do goberno.

 5. coeficiente de comunidade [BOT/XEOG ]

  Relación entre o número de especies comúns a dous inventarios e o número total de especies dos dous inventarios xuntos.

 6. coeficiente de selección [XEN ]

  alor numérico que expresa o tanto por cento de descendentes que sobreviven cun xenotipo homocigótico recesivo.

 7. coeficiente intelectual [PSIC ]

  Denominación impropia do cociente intelectual.

 8. coeficiente técnico [ECON ]

  Cantidade dun determinado produto, expresada en unidades monetarias, necesaria para conseguir a produción dunha unidade doutro ben.

Citas

 • coeficiente de dilatación

Palabras vecinas

coeducación coeducar coeficiencia coeficiente coeiro coelernos coella