chanceler

chanceler

fr chancelier lat cancĕllāriu ‘gardián, escribán’

Plural: chanceleres
  1. s

   Alto funcionario ou ministro responsable, antigamente, do selo, do arquivo ou da correspondencia real ou papal.

  2. s

   Título que recibe o ministro de Asuntos Exteriores nalgúns países sudamericanos.

 1. s m [RELIX ]

  Funcionario da curia diocesana que se encarga de redactar e conservar as actas.

 2. s m [DER ]

  Funcionario que nunha misión diplomática desempeña o cargo máis importante despois do xefe da misión.

 3. s m [EDUC ]

  Cargo universitario, o máis alto da xerarquía académica, representante da autoridade papal ou rexia, sen carácter executivo.

 4. s m [HIST ]

  Funcionario responsable da administración nunha escribanía ou nunha corporación, que tiña ao seu cargo notarios e escribáns chancelaría.