censura

censura

lat censūra

Plural: censuras
 1. s f

  Acto de censurar.

 2. s f
  1. Exame crítico do contido de determinadas obras que asegura que se respectan determinados límites.

  2. Autoridade, tribunal ou organismo encargado de examinar obras sometidas a censura.

 3. s f
  1. Cargo de censor na antiga Roma.

  2. Período de duración no posto dos dous maxistrados que se ocupaban da realización do censo e da vixilancia dos costumes.

 4. s f
  1. Acción de reprender aos demais pola súa conduta ou polas súas obras.

  2. [RELIX ]

   Condena pública dunha doutrina teolóxica que pronuncia a Igrexa ou un corpo eclesiástico.

  3. [DER ]

   Pena disciplinaria imposta pola Igrexa a individuos que atentan contra os preceptos relixiosos.

 5. censura de contas [DER ]

  Órgano de xestión dos administradores das sociedades anónimas que examina a contabilidade para informar á xunta sobre a súa exactitude e veracidade.

 6. moción de censura [POLÍT ]

  oto emitido polos deputados dunha asemblea coa intención de mostrar a súa disconformidade coa liña política do goberno.

 7. moción de censura construtiva [POLÍT ]

  Moción de censura que debe incluír a proposta dun candidato á presidencia do goberno.