cash flow*

cash flow*
[ECON ]

Fluxo de diñeiro que entra e sae dunha empresa ou suma das dispoñibilidades financeiras das que pode dispoñer.