cash and

cash and
  1. [ECON ]

    Sistema de venda por xunto destinado a un público restrinxido. Adoitan comprarse os produtos en grandes envases e o seu prezo é significativamente inferior ao de calquera supermercado.

  2. [ECON ]

    Establecemento de venda por xunto onde se practica este sistema.