captura

captura

lat captūra

Plural: capturas
 1. s f
  1. Acción e efecto de capturar.

  2. O que se captura, especialmente referido á caza e á pesca.

 2. s f [ASTRON ]

  Satelización dun astro ao redor doutro meirande.

 3. s f [FÍS ]

  Absorción dunha partícula polo núcleo sobre o que incidiu.

 4. s f [XEOG ]

  Fenómeno polo que un río de intensa actividade erosiva chega a denudar a outro captando na propia conca as augas do curso superior do río denudado.

Citas

 • A captura dos delincuentes realizouse de forma arriscada
 • Houbo que reducir a captura de sardiña