cal

cal

lat qualis

Plural: cais
 1. s f

  Canalización artificial pola que corre a auga.

 2. s f

  Parte profunda do suco que fai o arado na terra.

Sinónimos

Citas

 • A miña veciña era a filla de Sabela.
 • Comprei o novo libro de Anxo Angueira.
 • Esas son decisións para as cales/que se require a autorización correspondente), Cando cal se emprega con valor neutro pode ir determinado por todo ( Escribiu varios artigos sobre etnografía ao longo da súa vida, todo o cal se recompila neste novo volume), Cal tamén pode actuar como complemento do substantivo precedido da preposición de, aínda que o seu uso é moi pouco frecuente ( Esa muller, a filla da cal estudia filoloxía, é profesora no instituto Santa Irene), Cando aparece precedido dun cuantificador e da preposición de retoma un substantivo anterior ao que se refire o cuantificador ( A película está protagonizada por cinco actores, algúns dos cales están hoxe na presentación que se ofrece á prensa), Emprégase sen artigo na correlación cal,,cal relativa a cousas ou a persoas ( Cal un colar cal unha pulseira, os agasallos foron chegando), Tampouco leva artigo cando vai en cláusulas relativas que funcionan como atributo de ser, case sempre antepostas ao verbo e xeralmente equivalente a quen ( Cal/quen é perfecta para desenvolver ese traballo é a filla de Xián da Barreira)
 • Tivemos que reparar a cal do muíño porque estaba picada, Están a construír unha cal para abastecer de auga as casas da aldea.
 • ¡Cal película fuches ver!), OBS: Cando cal introduce unha exclamativa indirecta debe levar acento gráfico ( Cál non sería o meu susto ao verlle a cara tan deformada)
 • ¿A cal? ¿A Xoana ou a Uxía?), OBS: Cando cal introduce unha interrogativa indirecta debe levar acento gráfico ( Pregúntalle cál quere)
 • ¿Cal xoguete queres?, ¿Cales prefires dos que hai?, ¿Cal delas te chamou?, ¿E el con cal foi?), Tamén se usa cal con artigo, sempre con variación de xénero e número, cando se pregunta pola identidade de algo ou de alguén a quen fixo referencia o interlocutor (
 • ¿O cal?.

Frases hechas

 • Cal non. Con iso e con todo.

 • 2 Do modo exacto ou de seu. Ex: Presteilles o traxe e devolv

 • Ser tal para cal. Parecerse moito d

 • Tal cal 1 Que non

Palabras vecinas

cakchiquel cal cal cal cal cala cala