bucho

bucho
 1. m

  Pulmón dos animais, particularmente o da vaca e o do porco.

 2. m
  1. Estómago dos animais.

  2. Estómago das persoas.

 3. m

  Alga mariña de cor marrón e bochas nas súas láminas.