brom(o)-

brom(o)-
[QUÍM ]

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras para indicar que unha substancia orgánica contén bromo.