bragada

bragada
f [ZOOL ]

Masa compacta formada polo conxunto de ovos dalgúns peixes e crustáceos.

Sinónimos