bodoque

bodoque

ár bunduk ‘abelá’

m

ulto redondeado que se fai no bordado.

Ex: Adornou a peza con bodoques

Citas

  • Adornou a peza con bodoques