bill*

bill*
  1. m [DER ]

    Proxecto de lei presentado perante o Parlamento británico ou estadounidense.

  2. bill de indemnidade [DER ]

    Texto legal, que no réxime constitucional británico ratifica a actuación ilegal da coroa ou dos seus oficiais, xustificándoa por motivos de urxencia ou de oportunidade.