berro

berro
  1. m

    Son emitido con moita intensidade e cun volume moi alto.

  2. m

    Son que emiten algúns animais.