behetría*

behetría*
  1. f [HIST/DER ]

    Pequenos propietarios territoriais, mesmo comunidades aldeás enteiras, que buscaban un señor ao que encomendarse, entregándolle parte ou a totalidade dos seus bens sen perderen a condición de libres.

  2. f [HIST/XEOG ]

    Aldeas habitadas por pequenos propietarios en réxime de behetría.

  3. f [HIST/DER ]

    Herdades en que os propietarios elixían o señor.

Palabras veciñas

beguino -na begum behaviorismo behetría* bei beicer beilical