basto

basto
  1. m

    As do pau de naipes chamado bastos.

  2. m

    Calquera dos naipes do pau de bastos.

  3. m

    Un dos catro paus da baralla española que representan en cada un dos seus naipes unha ou varias figuras de paus a modo de mazas.