barreñón

barreñón
m

asilla grande de barro máis ancha na boca ca na base que pode ter varios usos.