barbotina

barbotina

fr barbotine

f [ARTE ]

Técnica decorativa utilizada en cerámica que consiste nuns trazos en relevo que se obteñen aplicando pequenas porcións do mesmo barro, aínda que máis diluído, formando mamadeiras, molduras e motivos figurativos.