barbaría

barbaría
f

Establecemento onde traballa o barbeiro.