barataría

barataría
f [DER ]

Acto ilícito, cometido polo capitán dun barco, que xera unha responsabilidade que pode recaer sobre os navieiros.