bandougo

bandougo

lat pandūra gr πανδο ὖ ρα ‘guitarra con tres cordas’

m

bandougada.

Confrontacións

abdome, ventre