bamalip

bamalip
m [FILOS ]

Modo indirecto da cuarta figura do siloxismo da lóxica aristotélico-escolástica, en que as premisas son universais afirmativas e a conclusión particular afirmativa.