baltar

baltar
f

Cepa estéril e brava que non produce viño.