balalaica

balalaica

fr balalaïka ruso balalaika

f [MÚS ]

Instrumento de corda, da familia dos laúdes, moi popular en Rusia.

Palabras veciñas

bala balada baladí balalaica balance balancé* balancear