baffle*

baffle*
m

Aparato eléctrico que permite percibir os sons con maior intensidade.

Palabras veciñas

bafento -ta bafexar bafexo baffle* bafo bafordar bafordo