baderna

baderna

prov baderno

f [MAR ]

Cabo en forma de trenza que se emprega para suxeitar o cable ao virador e así protexer a base dos mastros.