baballoar

baballoar
v i

Falar moito e sen sentido.