axo-

axo-

gr ἄ ξων, -ονος ‘eixe’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘eixe’.

Ex: axoide, axón, axoplasma, axopodio.

Citas

  • axoide, axón, axoplasma, axopodio.