axitanar

axitanar

xitano

v t

Dar aspecto ou cáracter de xitano. Tm v pron.