axiomatizar

axiomatizar

axioma

v t

Reducir a axiomas.