axio-

axio-

gr ἄ ξιος ‘xusto’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de plalabras co significado de ‘xusto’.OBS: A grafía <x> representa o son [ks].

Ex: axioloxía, axiolóxico

Citas

  • axioloxía, axiolóxico