axente

axente

lat agens -ntis ‘o que fai’

Plural: axentes
 1. adx

  Que desenvolve unha acción.

 2. s

  Persoa que ten a misión de obrar en representación de alguén.

 3. s m

  Poder ou causa activa que produce un efecto ou un fenómeno determinado.

 4. s m [DER ]

  Aquel que executa actos que poden producir ou producen efectos xurídicos

 5. s m
  1. Aquel ou aquilo que realiza a acción expresada polo verbo.

  2. Complemento do verbo en voz pasiva, introducido xeralmente pola preposición por, que expresa a cousa ou persoa que realiza a acción.

 6. s m [LIT ]

  Papel actancial, segundo a tipoloxía de Greimas, desempeñado polos personaxes que cumpren determinados procesos ou accións.

 7. axente antiinfeccioso [BIOQ ]

  Substancia química natural ou de síntese que evita o desenvolvemento ou que é quen de eliminar os microorganismos patóxenos específicos dun proceso infeccioso.

 8. axente comercial [DER ]

  Persoa que pola súa profesión fai de intermediario en operacións comerciais de compra-venda de mercadorías.

 9. axente de cambio e bolsa [ECON ]

  Profesional que actúa como mediador nas transmisións de títulos-valores cotizables na bolsa.

 10. axente de policía

  Membro da policía.

 11. axente dobre

  Axente secreto ao servizo de dous gobernos rivais, que pasa información manipulada a un dos dous países para conseguir as informacións verdadeiramente interesantes para o outro país.

 12. axente secreto

  Persoa que realiza misións de espionaxe e de contraespionaxe.

Citas

 • A empresa mandou os seus axentes comerciais polas casa para vender mellor o producto
 • A folla do libro foi rachada polo neno (construcción pasiva onde neno
 • complemento do verbo
 • Debemos ter coidado con estes axentes químicos que poden provocar grandes catástrofes
 • é o axente)
 • é o axente) fronte a O neno rachou a folla do libro (construcción activa, onde neno
 • Luís le un libro, onde Luís é o axente
 • O suxeito axente do crime conseguiu escapar sen deixar rastro
 • suxeito