autoestima

autoestima

auto- + estima

Plural: autoestimas
s f

Capacidade humana de autovaloración.