atmosfera

atmosfera

gr ἀ τμός ‘vapor, aire’ + σ ϕ α ῐ ρα ‘esfera’

Plural: atmosferas
  1. s

   Capa gasosa que envolve a Terra.

  2. s

   Capa gasosa que envolve algúns corpos celestes.

  3. atmosfera estelar

   Conxunto de capas exteriores da estrela.

  4. atmosfera planetaria

   Conxunto das capas gasosas externas dos planetas.

  5. atmosfera terrestre

   Capa gasosa de forma sensiblemente esferoidal que envolve a Terra. Divídese en cinco rexións de diferente comportamento térmico: a troposfera,  a estratosfera,  a mesosfera, a termosfera e a exosfera.

  1. s

   Aire que hai ao noso redor ou porción de aire contido nun local.

  2. s

   Estado xeral das condicións e circunstancias dalgún sitio.

  3. atmosfera viciada

   Proporción de osíxeno do aire dun recipiente que minguou sensiblemente, por efecto da respiración animal, dalgunha combustión ou de calquera outra emanación.

  1. s

   Unidade de presión, denominada tamén atmosfera normal ou física, igual a 101.325 N/m 2 .

  2. atmosfera absoluta [ata]

   Expresión para indicar que as presións se miden en atmosferas a partir do cero de presión.

  3. atmosfera estándar internacional

   Atmosfera estándar definida pola ICAO, equivalente a 1.013,25 milibares ao nivel do mar, a unha temperatura de 15°.

  4. atmosfera relativa [atm]

   Expresión para indicar que as presións están medidas en atmosferas, e que se considera a presión atmosférica do momento como cero de presión.

  5. atmosfera técnica [at]

   Unidade de presión igual a un quilopondio por centímetro cadrado.

 1. s f [QUÍM ]

  Gas ou mestura de gases presentes nunha cámara de reacción. Segundo a acción que exerce pode ser atmosfera oxidante ou redutora e se non provoca ningún efecto, denomínase atmosfera inerte.

 2. atmosfera controlada
  1. Medio gasoso, de características físico-químicas controladas, que enche o recinto pechado onde se realizan determinados procesos produtivos.

  2. Procesos que se realizan neste medio.

  3. Aparato que contén este medio.

 3. atmosfera estándar [AERON ]

  Calquera atmosfera definida hipoteticamente, atribuíndo ao aire propiedades físicas próximas aos  medios reais.

Citas

 • Forno de atmosfera controlada
 • Hai unha atmosfera enrarecida na súa casa desde que morreu o seu avó
 • Reducción da atmosfera controlada