aceptor

aceptor
Plural: aceptores
  1. s m [FÍS ]

    Átomo trivalente que, nun semicondutor, vai incorporado como impureza capaz de recibir un electrón proveniente doutro átomo denominado doador.

  2. s m [QUÍM ]

    Substancia que, ao producirse a ruptura dun enlace heteroxeneamente, actúa como aceptante de electróns.