aseguramento

aseguramento

asegurar

Plural: aseguramentos
  1. s m

    Acción e efecto de asegurar.

  2. s m [DER ]

    Forma de tutela xurídica que comporta a adopción de determinadas medidas permitidas pola lei en previsión de futuros danos ou prexuízos que poida sufrir o ben xurídico asegurado.