Y

Y
 1. [FÍS ]

  Símbolo da admitancia.

 2. [MAT ]

  Letra que designa o eixe vertical dun sistema cartesiano de referencia no plano.

 3. [QUÍM ]

  Símbolo do itrio.

 4. [XEN ]

  Cromosoma sexual dos mamíferos que determina, en heterocigose, o sexo masculino.

Palabras veciñas

xuventude y y Y yahgan yakaou bayaka yámana