xurisdición

xurisdición

lat iurisdictĭōne

Plural: xurisdicións
  1. s f [DER ]

    Ámbito en que unha autoridade ten poder para aplicar a lei.

  2. s f [DER ]

    Poder ou autoridade que ten alguén para gobernar e aplicar as leis.

  3. s f [DER ]

    Territorio dunha demarcación administrativa onde se exerce a xurisdición.